سبد خرید کالا
را به شماره 09379309042پیامک نمایید


شماره موبایل یا نام کاربری
رمز عبور

ورود به حساب


پلازیژل 10میلی گرم(متوکلوپرامید هیدروکلراید کپسول با روکش ژلاتین خوراکی 10 mg )
پلازیژل 10میلی گرم(متوکلوپرامید هیدروکلراید کپسول با روکش ژلاتین خوراکی 10 mg )
PLAZIGEL 10MG
METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE CAPSULE, GELATIN COATED ORAL 10 mg
داروسازی زهراوی
CAPSULE, GELATIN COATED
ORAL
بیسموت ساب سیترات 120 میلی گرم(بیسموت ساب سیترات قرص خوراکی 120 mg )
بیسموت ساب سیترات 120 میلی گرم(بیسموت ساب سیترات قرص خوراکی 120 mg )
BISMUTH SUBCITRATE 120 MG
BISMUTH SUBCITRATE TABLET ORAL 120 mg
دارو سازی طب مفید نیکان
TABLET
ORAL
سوکرالفیت 500 میلی گرم(سوکرالفیت قرص خوراکی 500 mg )
سوکرالفیت 500 میلی گرم(سوکرالفیت قرص خوراکی 500 mg )
SUCRALFATE 500 MG
SUCRALFATE TABLET ORAL 500 mg
داروسازی تهران دارو
TABLET
ORAL
پلادیک 10 میلی گرم در 2 میلی لیتر(متوکلوپرامید هیدروکلراید محلول تزریقی تزریقی 5 mg/1mL 2)
پلادیک 10 میلی گرم در 2 میلی لیتر(متوکلوپرامید هیدروکلراید محلول تزریقی تزریقی 5 mg/1mL 2)
PLADIC 10MG/2ML
METOCLOPRAMIDE INJECTION PARENTERAL 5 mg/1mL 2MILLILITER
داروسازی کاسپین تأمین
INJECTION
PARENTERAL
پلادیک 10 میلی گرم در 2 میلی لیتر(متوکلوپرامید هیدروکلراید محلول تزریقی تزریقی 5 mg/1mL 2)
پلادیک 10 میلی گرم در 2 میلی لیتر(متوکلوپرامید هیدروکلراید محلول تزریقی تزریقی 5 mg/1mL 2)
PLADIC 10MG/2ML
METOCLOPRAMIDE INJECTION PARENTERAL 5 mg/1mL 2MILLILITER
داروسازی کاسپین تأمین
INJECTION
PARENTERAL
پلادیک 10 میلی گرم در 2 میلی لیتر(متوکلوپرامید هیدروکلراید محلول تزریقی تزریقی 5 mg/1mL 2)
پلادیک 10 میلی گرم در 2 میلی لیتر(متوکلوپرامید هیدروکلراید محلول تزریقی تزریقی 5 mg/1mL 2)
PLADIC 10MG/2ML
METOCLOPRAMIDE INJECTION PARENTERAL 5 mg/1mL 2MILLILITER
داروسازی کاسپین تأمین
INJECTION
PARENTERAL
بیسموت ساب سیترات- 120(بیسموت ساب سیترات قرص خوراکی 120 mg )
بیسموت ساب سیترات- 120(بیسموت ساب سیترات قرص خوراکی 120 mg )
BISMUTH SUBCITRATE 120
BISMUTH SUBCITRATE TABLET ORAL 120 mg
لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا
TABLET
ORAL
بلادونا پی بی 60میلی لیتر(بلادونا پی بی الگزیر خوراکی 19.4 ug/6.5 ug/103.7 ug/16.2 mg/5mL )
بلادونا پی بی 60میلی لیتر(بلادونا پی بی الگزیر خوراکی 19.4 ug/6.5 ug/103.7 ug/16.2 mg/5mL )
BELLADONNA PB 60ML
BELLADONNA PB ELIXIR ORAL 19.4 ug/6.5 ug/103.7 ug/16.2 mg/5mL
لابراتوارهای شهردارو
ELIXIR
ORAL
دمپریدون 10(دمپریدون قرص خوراکی 10 mg )
دمپریدون 10(دمپریدون قرص خوراکی 10 mg )
DOMPERIDONE 10
DOMPERIDONE TABLET ORAL 10 mg
دارو سازی فارابی
TABLET
ORAL
لیبرو -سی(کلیدینیوم/کلردیازپوکساید قرص خوراکی 2.5 mg/5 mg )
لیبرو -سی(کلیدینیوم/کلردیازپوکساید قرص خوراکی 2.5 mg/5 mg )
LIBRO-C
CLIDINIUM/CHLORDIAZEPOXIDE TABLET ORAL 2.5 mg/5 mg
سبحان دارو
TABLET
ORAL
دمپریدون 10 میلی گرم(دمپریدون قرص خوراکی 10 mg )
دمپریدون 10 میلی گرم(دمپریدون قرص خوراکی 10 mg )
DOMPERIDONE 10 MG
DOMPERIDONE TABLET ORAL 10 mg
داروسازی امین
TABLET
ORAL
کلسی فام-ام جی(فاموتیدین/کلسیم کربنات/منیزیم هیدروکساید قرص جویدنی خوراکی 10 mg/800 mg/165 mg )
کلسی فام-ام جی(فاموتیدین/کلسیم کربنات/منیزیم هیدروکساید قرص جویدنی خوراکی 10 mg/800 mg/165 mg )
CALCIFAM-MG
FAMOTIDINE/CALCIUM CARBONATE/MAGNESIUM HYDROXIDE TABLET, CHEWABLE ORAL 10 mg/800 mg/165 mg
داروسازی امین
TABLET, CHEWABLE
ORAL
لیبراکیم 5/ 2.5میلی گرم(کلیدینیوم/کلردیازپوکساید قرص خوراکی 2.5 mg/5 mg )
لیبراکیم 5/ 2.5میلی گرم(کلیدینیوم/کلردیازپوکساید قرص خوراکی 2.5 mg/5 mg )
LIBRAKIM 2.5/5MG
CLIDINIUM/CHLORDIAZEPOXIDE TABLET ORAL 2.5 mg/5 mg
دارو سازی حکیم
TABLET
ORAL
متوکلوپرامید-حکیم 10 میلی گرم(متوکلوپرامید هیدروکلراید قرص خوراکی 10 mg )
متوکلوپرامید-حکیم 10 میلی گرم(متوکلوپرامید هیدروکلراید قرص خوراکی 10 mg )
METOCLOPRAMIDE-HAKIM 10MG
METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 10 mg
دارو سازی حکیم
TABLET
ORAL
بیسموت ساب سیترات 120 میلی گرم(بیسموت ساب سیترات قرص خوراکی 120 mg )
بیسموت ساب سیترات 120 میلی گرم(بیسموت ساب سیترات قرص خوراکی 120 mg )
BISMUTH SUBCITRATE 120 MG
BISMUTH SUBCITRATE TABLET ORAL 120 mg
لابراتوارهای رازک
TABLET
ORAL
متوکلوپرامید 4 میلی گرم در 1میلی لیتر 15میلی لیتر(متوکلوپرامید هیدروکلراید قطره، محلول خوراکی 4 mg/1mL 15)
متوکلوپرامید 4 میلی گرم در 1میلی لیتر 15میلی لیتر(متوکلوپرامید هیدروکلراید قطره، محلول خوراکی 4 mg/1mL 15)
METOCLOPRAMIDE 4MG/1ML 15ML
METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE SOLUTION/ DROPS ORAL 4 mg/1mL 15MILLILITER
داروسازی امین
SOLUTION/ DROPS
ORAL
متوکلوپرامید 10 میلی گرم در 2 میلی لیتر(متوکلوپرامید هیدروکلراید محلول تزریقی تزریقی 5 mg/1mL 2)
متوکلوپرامید 10 میلی گرم در 2 میلی لیتر(متوکلوپرامید هیدروکلراید محلول تزریقی تزریقی 5 mg/1mL 2)
METOCLOPRAMIDE 10 MG/2ML
METOCLOPRAMIDE INJECTION PARENTERAL 5 mg/1mL 2MILLILITER
البرز دارو
INJECTION
PARENTERAL
بیسموت ساب سیترات 120(بیسموت ساب سیترات قرص خوراکی 120 mg )
بیسموت ساب سیترات 120(بیسموت ساب سیترات قرص خوراکی 120 mg )
BISMUTH SUBCITRATE 120
BISMUTH SUBCITRATE TABLET ORAL 120 mg
البرز دارو
TABLET
ORAL
فاموسید 40 میلی گرم قرص(فاموتیدین قرص خوراکی 40 mg )
فاموسید 40 میلی گرم قرص(فاموتیدین قرص خوراکی 40 mg )
FAMOCID 40MG TAB
FAMOTIDINE TABLET ORAL 40 mg
تامین آوا سلامت
TABLET
ORAL
دمپریدون 10 - شفا(دمپریدون قرص خوراکی 10 mg )
دمپریدون 10 - شفا(دمپریدون قرص خوراکی 10 mg )
DOMPERIDONE 10 - SHAFA
DOMPERIDONE TABLET ORAL 10 mg
لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا
TABLET
ORAL
دمپریدون-حکیم 10(دمپریدون قرص خوراکی 10 mg )
دمپریدون-حکیم 10(دمپریدون قرص خوراکی 10 mg )
DOMPERIDONE-HAKIM 10
DOMPERIDONE TABLET ORAL 10 mg
دارو سازی حکیم
TABLET
ORAL
کلیدینیوم-سی(کلیدینیوم/کلردیازپوکساید قرص خوراکی 2.5 mg/5 mg )
کلیدینیوم-سی(کلیدینیوم/کلردیازپوکساید قرص خوراکی 2.5 mg/5 mg )
CLIDINIUM-C
CLIDINIUM/CHLORDIAZEPOXIDE TABLET ORAL 2.5 mg/5 mg
داروسازی زهراوی
TABLET
ORAL
دمپریدون 10 میلی گرم(دمپریدون قرص خوراکی 10 mg )
دمپریدون 10 میلی گرم(دمپریدون قرص خوراکی 10 mg )
DOMPERIDONE 10MG
DOMPERIDONE TABLET ORAL 10 mg
داروسازی زهراوی
TABLET
ORAL
بیسموت ساب سیترات 120 میلی گرم(بیسموت ساب سیترات قرص خوراکی 120 mg )
بیسموت ساب سیترات 120 میلی گرم(بیسموت ساب سیترات قرص خوراکی 120 mg )
BISMUTH SUBCITRATE 120 MG
BISMUTH SUBCITRATE TABLET ORAL 120 mg
داروسازی تهران دارو
TABLET
ORAL
بیسموت -بی تی آر(بیسموت ساب سیترات قرص خوراکی 120 mg )
بیسموت -بی تی آر(بیسموت ساب سیترات قرص خوراکی 120 mg )
BISMUTH -BTR
BISMUTH SUBCITRATE TABLET ORAL 120 mg
داروئی بهین تامین روز آمد
TABLET
ORAL
قرص فاموتیدین 40 میلی گرمی(فاموتیدین قرص خوراکی 40 mg )
قرص فاموتیدین 40 میلی گرمی(فاموتیدین قرص خوراکی 40 mg )
FAMOTIDINE 40MILIGRAM TABLET
FAMOTIDINE TABLET ORAL 40 mg
نوین دارو پژوه ایرانیان
TABLET
ORAL
فاموتیدین 40 میلی گرم(فاموتیدین قرص خوراکی 40 mg )
فاموتیدین 40 میلی گرم(فاموتیدین قرص خوراکی 40 mg )
FAMOTIDINE 40 MG
FAMOTIDINE TABLET ORAL 40 mg
ایران دارو
TABLET
ORAL
فاموتیدین 20 میلی گرم(فاموتیدین قرص خوراکی 20 mg )
فاموتیدین 20 میلی گرم(فاموتیدین قرص خوراکی 20 mg )
FAMOTIDINE 20 MG
FAMOTIDINE TABLET ORAL 20 mg
ایران دارو
TABLET
ORAL
بیسموت ساب سیترات 120میلی گرم(بیسموت ساب سیترات قرص خوراکی 120 mg )
بیسموت ساب سیترات 120میلی گرم(بیسموت ساب سیترات قرص خوراکی 120 mg )
BISMUTH SUBCITRATE 120MG
BISMUTH SUBCITRATE TABLET ORAL 120 mg
پور سینا
TABLET
ORAL
دمپریدون 10 میلی گرم(دمپریدون قرص خوراکی 10 mg )
دمپریدون 10 میلی گرم(دمپریدون قرص خوراکی 10 mg )
DOMPERIDONE 10MG
DOMPERIDONE TABLET ORAL 10 mg
لابراتوارهای رازک
TABLET
ORAL
متوکلوپرامید 4 میلی گرم در 1 میلی لیتر  -15 میلی لیتر(متوکلوپرامید هیدروکلراید قطره، محلول خوراکی 4 mg/1mL 15)
متوکلوپرامید 4 میلی گرم در 1 میلی لیتر -15 میلی لیتر(متوکلوپرامید هیدروکلراید قطره، محلول خوراکی 4 mg/1mL 15)
METOCLOPRAMIDE 4MG/1 ML -15ML
METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE SOLUTION/ DROPS ORAL 4 mg/1mL 15MILLILITER
کارخانجات دارو پخش
SOLUTION/ DROPS
ORAL
بیسامین(بیسموت ساب سیترات قرص خوراکی 120 mg )
بیسامین(بیسموت ساب سیترات قرص خوراکی 120 mg )
BISAMIN
BISMUTH SUBCITRATE TABLET ORAL 120 mg
داروسازی امین
TABLET
ORAL
متوکلوپرامید-عماد 4 میلی گرم در 1میلی لیتر 15 میلی لیتر(متوکلوپرامید هیدروکلراید قطره، محلول خوراکی 4 mg/1mL 15)
متوکلوپرامید-عماد 4 میلی گرم در 1میلی لیتر 15 میلی لیتر(متوکلوپرامید هیدروکلراید قطره، محلول خوراکی 4 mg/1mL 15)
METOCLOPRAMIDE-EMAD 4MG/1ML 15 ML
METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE SOLUTION/ DROPS ORAL 4 mg/1mL 15MILLILITER
عماد درمان پارس
SOLUTION/ DROPS
ORAL
سوکرالفیت 500 میلی گرم(سوکرالفیت قرص خوراکی 500 mg )
سوکرالفیت 500 میلی گرم(سوکرالفیت قرص خوراکی 500 mg )
SUCRALFATE 500 MG
SUCRALFATE TABLET ORAL 500 mg
صنعتی کیمیدارو
TABLET
ORAL
اسید بلاک  165/ 800 /10 میلی گرم(فاموتیدین/کلسیم کربنات/منیزیم هیدروکساید قرص جویدنی خوراکی 10 mg/800 mg/165 mg )
اسید بلاک 165/ 800 /10 میلی گرم(فاموتیدین/کلسیم کربنات/منیزیم هیدروکساید قرص جویدنی خوراکی 10 mg/800 mg/165 mg )
ACID BLOCK 10/800/165 MG
FAMOTIDINE/CALCIUM CARBONATE/MAGNESIUM HYDROXIDE TABLET, CHEWABLE ORAL 10 mg/800 mg/165 mg
مانتره دارو
TABLET, CHEWABLE
ORAL
1 2 3 4 5

راهنمای خرید داروخانه آنلاین

نمایش بیشتر پنهان نمودن

اطلاعات دارویی

!خودمراقبتی به‌جای مصرف خودسرانه دارو

خوددرمانی در کشور ما به یک فرهنگ تبدیل شده و کمتر کسی برای بیماری‌های ساده به پزشک مراجعه می‌کند.

سایت درمان با قرار دادن اطلاعات دارویی سعی بر آشنا کردن عموم با تاثیرات مضرات دارو ها و نیز تاثیر داروها بر هم دارد.

هر چند بیشتر افرادی که خودسرانه دارو مصرف می‌کنند، آگاهی اولیه‌ای از داروی مصرفی دارند ولی این آگاهی به حدی نیست که به استفاده صحیح از دارو و پیشگیری از تداخلات دارویی و نیز عوارض نامطلوب آن منجر شود. به عنوان مثال برخی داروها اثر یکدیگر را خنثی کرده و گاهی ضد هم عمل می‌کنند. مثلا در فردی که به بیماری فشار خون بالا و بیماری ریوی مبتلاست، مصرف داروی کاهش‌دهنده فشار خون، بیماری ریوی را تشدید می‌کند. همچنین داروهای کورتونی که برای درمان بیماری مزمن انسدادی ریوی تجویز می‌شود، قند خون را افزایش می‌دهد و برای دیابتی‌های مبتلا به این بیماری مضر است. همچنین عملکرد دارو در بدن افراد مختلف متفاوت است و دارو برای هر فردی باید به طور اختصاصی تجویز ‌شود. بنابراین هرگز داروی خود را با کسی شریک نشوید و از داروی افراد دیگر استفاده نکنید چون ممکن است عوارض مرگباری داشته باشد.

خیلی‌ها فکر می‌کنند مصرف بی‌رویه ویتامین‌ها مشکلی ایجاد نخواهد کرد به همین دلیل با مراجعه به داروخانه درخواست انواع ویتامین و مکمل می‌کنند در حالی که مصرف بیش از حد ویتامین‌های محلول در چربی به طور قطع برای سلامت آنها ضرر دارد و فقط مقدار اضافه ویتامین‌های محلول در آب دفع می‌شود. به عنوان مثال، اگر ویتامین C بیش از اندازه مصرف شود، هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد. مقدار مورد نیاز بدن جذب شده و اضافه آن نیز دفع می‌شود ولی مصرف بی‌رویه و خودسرانه ویتامین‌هایی مثل A ، D، E و K که محلول در چربی هستند، می‌تواند عوارضی برای بدن ایجاد کند. همچنین مصرف بی‌رویه مکمل کلسیم بدون تجویز پزشک ممکن است به بروز سنگ کلیه منجر شود.

ین روزها درصد بالایی از فروش کالاها بستگی به معرفی آنها از طریق تبلیغات دارد به طوری که محصولات مختلف به شیوه‌های متفاوت تبلیغاتی معرفی می‌شوند. یکی از این شیوه‌ها تبلیغات از طریق ماهواره‌هاست که به حوزه داروها هم سرایت کرده و هر روز شاهد تبلیغات متنوعی درباره فلان قرص درمان آرتروز، فلان شربت برای از بین بردن زخم معده یا مثلا کرم عصاره پای چپ مورچه برای درمان آکنه در این رسانه‌ها هستیم. لطفا ساده نباشید، گول تبلیغات را نخورید و به کسانی که همه چیزی که از آنها می‌دانید دو شماره موبایل غیرمعتبر و ارزانقیمت است، اعتماد نکنید و این جمله را به خاطر بسپارید که «اگر چیزی بهتر از آن بود که باورکردنی باشد پس آن را باور نکنید».

نظرات کاربران

Posted on by Sajjad Moradi - 2 comments

داروخانه آنلاین دارو و درمان با ارائه بروز اطلاعات دارویی و توصیه ها و مقالات بروز سعی در بالا بردن اطلاعات عمومی جامعه زیر نظر داروسازان،پزشکان و اساتید این رشته طبق آیین نامه ها و دستورالعمل های با رعایت اصول و قوانین وزارت بهداشت و درمان را دارد

هدف ما ارایه محصولات دارای مجوز فروش و ارسال به سراسر کشور طبق قوانین مراجع ذیربط می باشد

سامانه ثبت شکایات
شماره موبایل
ایمیل
دانلود اپلیکیشن درمان

با نصب اپلیکیشن درمان میتوانید ارتباط مستقیم آنلاین با ادمین برقرار نمایید

دانلود اپلیکیشن درمان

فروشگاه حراجی آنلاینفروشگاه حراجی آنلاین