سبد خرید کالا
را به شماره 09379309042پیامک نمایید


شماره موبایل یا نام کاربری
رمز عبور

ورود به حساب


دکاندرولون  25 میلی گرم در 1میلی لیتر(ناندرولون دکانوات محلول تزریقی تزریقی 25 mg/1mL )
دکاندرولون 25 میلی گرم در 1میلی لیتر(ناندرولون دکانوات محلول تزریقی تزریقی 25 mg/1mL )
DECANDROLONE 25MG/1ML
NANDROLONE DECANOATE INJECTION PARENTERAL 25 mg/1mL
ایران هورمون
INJECTION
PARENTERAL
ناندرولون فن پروپیونات( محلول تزریقی تزریقی 25 mg/1mL )
ناندرولون فن پروپیونات( محلول تزریقی تزریقی 25 mg/1mL )
NANDROLONE PHENPROPIONATE (IH) 25MG/1ML AMP
NANDROLONE PHENPROPIONATE INJECTION PARENTERAL 25 mg/1mL
ایران هورمون
INJECTION
PARENTERAL
ناندرولون فن پروپیونات آمپول( محلول تزریقی تزریقی 25 mg/1mL )
ناندرولون فن پروپیونات آمپول( محلول تزریقی تزریقی 25 mg/1mL )
NANDROLONE PHENPROPIONATE 25MG/1ML AMP
NANDROLONE PHENPROPIONATE INJECTION PARENTERAL 25 mg/1mL
داروسازی کاسپین تأمین
INJECTION
PARENTERAL
ناندروفن®( محلول تزریقی تزریقی 25 mg/1mL )
ناندروفن®( محلول تزریقی تزریقی 25 mg/1mL )
NANDROPHEN® 25MG/1ML AMP
NANDROLONE PHENPROPIONATE INJECTION PARENTERAL 25 mg/1mL
داروسازی کاسپین تأمین
INJECTION
PARENTERAL
ناندرولون فن پروپیونات آمپول( محلول تزریقی تزریقی 25 mg/1mL )
ناندرولون فن پروپیونات آمپول( محلول تزریقی تزریقی 25 mg/1mL )
NANDROLONE PHENPROPIONATE 25MG/1ML AMP
NANDROLONE PHENPROPIONATE INJECTION PARENTERAL 25 mg/1mL
ایران هورمون
INJECTION
PARENTERAL
ناندرولون دکانوات آمپول(ناندرولون دکانوات محلول تزریقی تزریقی 25 mg/1mL )
ناندرولون دکانوات آمپول(ناندرولون دکانوات محلول تزریقی تزریقی 25 mg/1mL )
NANDROLONE DECANOATE 25MG/1ML AMP
NANDROLONE DECANOATE INJECTION PARENTERAL 25 mg/1mL
ایران هورمون
INJECTION
PARENTERAL
ناندرودک25 میلی گرم در 1 میلی لیتر(ناندرولون دکانوات محلول تزریقی تزریقی 25 mg/1mL )
ناندرودک25 میلی گرم در 1 میلی لیتر(ناندرولون دکانوات محلول تزریقی تزریقی 25 mg/1mL )
NANDRODEC 25MG/1ML
NANDROLONE DECANOATE INJECTION PARENTERAL 25 mg/1mL
داروسازی کاسپین تأمین
INJECTION
PARENTERAL
دکاندرولون  25 میلی گرم در 1میلی لیتر(ناندرولون دکانوات محلول تزریقی تزریقی 25 mg/1mL )
دکاندرولون 25 میلی گرم در 1میلی لیتر(ناندرولون دکانوات محلول تزریقی تزریقی 25 mg/1mL )
DECANDROLONE 25MG/1ML
NANDROLONE DECANOATE INJECTION PARENTERAL 25 mg/1mL
ایران هورمون
INJECTION
PARENTERAL
دکابولکس 25 میلی گرم در 1میلی لیتر(ناندرولون دکانوات محلول تزریقی تزریقی 25 mg/1mL )
دکابولکس 25 میلی گرم در 1میلی لیتر(ناندرولون دکانوات محلول تزریقی تزریقی 25 mg/1mL )
DECABOLEX 25MG/1ML
NANDROLONE DECANOATE INJECTION PARENTERAL 25 mg/1mL
داروسازی ابوریحان
INJECTION
PARENTERAL
ناندرولون دکانوات آمپول(ناندرولون دکانوات محلول تزریقی تزریقی 25 mg/1mL )
ناندرولون دکانوات آمپول(ناندرولون دکانوات محلول تزریقی تزریقی 25 mg/1mL )
NANDROLONE DECANOATE 25MG/1ML AMP
NANDROLONE DECANOATE INJECTION PARENTERAL 25 mg/1mL
داروسازی کاسپین تأمین
INJECTION
PARENTERAL
متیل تستسترون 25 میلی گرم
متیل تستسترون 25 میلی گرم
METHYLTESTOSTERONE 25MG
METHYLTESTOSTERONE TABLET ORAL 25 mg
داروسازی ابوریحان
TABLET
ORAL
متیل تستوسترون
متیل تستوسترون
METHYLTESTOSTERONE 25MG
METHYLTESTOSTERONE TABLET ORAL 25 mg
داروسازی ابوریحان
TABLET
ORAL
تاموکسیفن
تاموکسیفن
TAMOXIFEN 10MG
TAMOXIFEN TABLET ORAL 10 mg
ایران هورمون
TABLET
ORAL
تاموکسیفین سیترات 10قرص
تاموکسیفین سیترات 10قرص
TAMOXIFEN CITRATE 10MG TAB
TAMOXIFEN TABLET ORAL 10 mg
ایران هورمون
TABLET
ORAL
فلورواوراسیل-بیوسین 500م گ/10م ل تزریقی
فلورواوراسیل-بیوسین 500م گ/10م ل تزریقی
FLUOROURACIL-BIOSYN® 500MG/10ML INJ
FLUOROURACIL INJECTION PARENTERAL 50 mg/1mL 10MILLILITER
فرآورده های زیستی و ضد سرطان خوارزمی
INJECTION
PARENTERAL
فلورواوراسیل-بیوسین 1گرم/20م ل تزریقی
فلورواوراسیل-بیوسین 1گرم/20م ل تزریقی
FLUOROURACIL-BIOSYN® 1G/20ML INJ
FLUOROURACIL INJECTION PARENTERAL 50 mg/1mL 10MILLILITER
فرآورده های زیستی و ضد سرطان خوارزمی
INJECTION
PARENTERAL
فلورواوراسیل-بیوسین 250م گ/5م ل تزریقی
فلورواوراسیل-بیوسین 250م گ/5م ل تزریقی
FLUOROURACIL-BIOSYN® 250MG/5ML INJ
FLUOROURACIL INJECTION PARENTERAL 50 mg/1mL 10MILLILITER
فرآورده های زیستی و ضد سرطان خوارزمی
INJECTION
PARENTERAL
فلوتاناکس
فلوتاناکس
FLUTANAX 250MG
FLUTAMIDE TABLET ORAL 250 mg
ایران هورمون
TABLET
ORAL
فلوتان® 250م گ قرص
فلوتان® 250م گ قرص
FLUTAN® 250MG TAB
FLUTAMIDE TABLET ORAL 250 mg
ساز دارو جوان
TABLET
ORAL
فلوتامید-بیوسین 250 میلی گرم
فلوتامید-بیوسین 250 میلی گرم
FLUTAMIDE-BIOSYN 250 MG
FLUTAMIDE TABLET ORAL 250 mg
داروسازی سبحان انکولوژی
TABLET
ORAL
فلوتامید
فلوتامید
FLUTAMIDE 250 MG
FLUTAMIDE TABLET ORAL 250 mg
مهردارو
TABLET
ORAL
سوتامید
سوتامید
SOTAMIDE 250 MG
FLUTAMIDE TABLET ORAL 250 mg
داروسازی سبحان انکولوژی
TABLET
ORAL
گادوپنتتات دی مگلومین
گادوپنتتات دی مگلومین
GADOPENTETATE DIMEGLUMINE 469MG/ML 20ML VIAL
GADOPENTETATE DIMEGLUMINE INJECTION PARENTERAL 469 mg/1mL 20MILLILITER
کارخانجات دارو پخش
INJECTION
PARENTERAL
ام آر-لوکس
ام آر-لوکس
MR-LUX 469MG/ML
GADOPENTETATE DIMEGLUMINE INJECTION PARENTERAL 469 mg/1mL 15MILLILITER
ان بی اس کیش
INJECTION
PARENTERAL
مگنوستیک
مگنوستیک
MAGNOSTIC 469 MG
GADOPENTETATE DIMEGLUMINE INJECTION PARENTERAL 469 mg/1mL 15MILLILITER
داروسازی ابوریحان
INJECTION
PARENTERAL
دوستاکسل- هاسپیرا 160م گ
دوستاکسل- هاسپیرا 160م گ
DOCETAXEL-HOSPIRA® 160MG/16ML VIAL
DOCETAXEL INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 10 mg/1mL 16MILLILITER
شفا یاب گستر
INJECTION, SOLUTION
INTRAVENOUS
آلیمتا
آلیمتا
ALIMTA® 500MG VIAL
PEMETREXED INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION PARENTERAL 500 mg
کی بی سی
INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, FOR SOLUTION
PARENTERAL
افینیتور
افینیتور
AFINITOR 5MG
EVEROLIMUS TABLET ORAL 5 mg
داروسازی مداوا
TABLET
ORAL
آنزاتاکس® 30 م گ / 5 م ل
آنزاتاکس® 30 م گ / 5 م ل
ANZATAX® 30MG/5ML VIAL
PACLITAXEL INJECTION PARENTERAL 6 mg/1mL 50MILLILITER
شفا یاب گستر
INJECTION
PARENTERAL
آنزاتاکس® 150م گ / 25 م ل ویال
آنزاتاکس® 150م گ / 25 م ل ویال
ANZATAX® 150MG/25ML VIAL
PACLITAXEL INJECTION PARENTERAL 6 mg/1mL 25MILLILITER
شفا یاب گستر
INJECTION
PARENTERAL
مگنویست
مگنویست
MAGNEVIST 469MG/ML
GADOPENTETATE DIMEGLUMINE INJECTION PARENTERAL 469 mg/1mL 15MILLILITER
اکبریه
INJECTION
PARENTERAL
تکسوتر
تکسوتر
TAXOTERE 80MG/4ML
DOCETAXEL INJECTION, SOLUTION INTRAVENOUS 20 mg/1mL 4MILLILITER
کوبل دارو
INJECTION, SOLUTION
INTRAVENOUS
فمارا
فمارا
FEMARA 2.5 MG
LETROZOLE TABLET ORAL 2.5 mg
شفا یاب گستر
TABLET
ORAL
کامپتو
کامپتو
CAMPTO 20 MG/ML
IRINOTECAN HYDROCHIORIDE INJECTION PARENTERAL 20 mg/1mL 5MILLILITER
بهستان دارو
INJECTION
PARENTERAL
کامپتو
کامپتو
CAMPTO 20 MG/ML
IRINOTECAN HYDROCHIORIDE INJECTION PARENTERAL 20 mg/1mL 2MILLILITER
بهستان دارو
INJECTION
PARENTERAL
1 2 3 4 5

راهنمای خرید داروخانه آنلاین

نمایش بیشتر پنهان نمودن

اطلاعات دارویی

!خودمراقبتی به‌جای مصرف خودسرانه دارو

خوددرمانی در کشور ما به یک فرهنگ تبدیل شده و کمتر کسی برای بیماری‌های ساده به پزشک مراجعه می‌کند.

سایت درمان با قرار دادن اطلاعات دارویی سعی بر آشنا کردن عموم با تاثیرات مضرات دارو ها و نیز تاثیر داروها بر هم دارد.

هر چند بیشتر افرادی که خودسرانه دارو مصرف می‌کنند، آگاهی اولیه‌ای از داروی مصرفی دارند ولی این آگاهی به حدی نیست که به استفاده صحیح از دارو و پیشگیری از تداخلات دارویی و نیز عوارض نامطلوب آن منجر شود. به عنوان مثال برخی داروها اثر یکدیگر را خنثی کرده و گاهی ضد هم عمل می‌کنند. مثلا در فردی که به بیماری فشار خون بالا و بیماری ریوی مبتلاست، مصرف داروی کاهش‌دهنده فشار خون، بیماری ریوی را تشدید می‌کند. همچنین داروهای کورتونی که برای درمان بیماری مزمن انسدادی ریوی تجویز می‌شود، قند خون را افزایش می‌دهد و برای دیابتی‌های مبتلا به این بیماری مضر است. همچنین عملکرد دارو در بدن افراد مختلف متفاوت است و دارو برای هر فردی باید به طور اختصاصی تجویز ‌شود. بنابراین هرگز داروی خود را با کسی شریک نشوید و از داروی افراد دیگر استفاده نکنید چون ممکن است عوارض مرگباری داشته باشد.

خیلی‌ها فکر می‌کنند مصرف بی‌رویه ویتامین‌ها مشکلی ایجاد نخواهد کرد به همین دلیل با مراجعه به داروخانه درخواست انواع ویتامین و مکمل می‌کنند در حالی که مصرف بیش از حد ویتامین‌های محلول در چربی به طور قطع برای سلامت آنها ضرر دارد و فقط مقدار اضافه ویتامین‌های محلول در آب دفع می‌شود. به عنوان مثال، اگر ویتامین C بیش از اندازه مصرف شود، هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد. مقدار مورد نیاز بدن جذب شده و اضافه آن نیز دفع می‌شود ولی مصرف بی‌رویه و خودسرانه ویتامین‌هایی مثل A ، D، E و K که محلول در چربی هستند، می‌تواند عوارضی برای بدن ایجاد کند. همچنین مصرف بی‌رویه مکمل کلسیم بدون تجویز پزشک ممکن است به بروز سنگ کلیه منجر شود.

ین روزها درصد بالایی از فروش کالاها بستگی به معرفی آنها از طریق تبلیغات دارد به طوری که محصولات مختلف به شیوه‌های متفاوت تبلیغاتی معرفی می‌شوند. یکی از این شیوه‌ها تبلیغات از طریق ماهواره‌هاست که به حوزه داروها هم سرایت کرده و هر روز شاهد تبلیغات متنوعی درباره فلان قرص درمان آرتروز، فلان شربت برای از بین بردن زخم معده یا مثلا کرم عصاره پای چپ مورچه برای درمان آکنه در این رسانه‌ها هستیم. لطفا ساده نباشید، گول تبلیغات را نخورید و به کسانی که همه چیزی که از آنها می‌دانید دو شماره موبایل غیرمعتبر و ارزانقیمت است، اعتماد نکنید و این جمله را به خاطر بسپارید که «اگر چیزی بهتر از آن بود که باورکردنی باشد پس آن را باور نکنید».

نظرات کاربران

Posted on by Sajjad Moradi - 2 comments

داروخانه آنلاین دارو و درمان با ارائه بروز اطلاعات دارویی و توصیه ها و مقالات بروز سعی در بالا بردن اطلاعات عمومی جامعه زیر نظر داروسازان،پزشکان و اساتید این رشته طبق آیین نامه ها و دستورالعمل های با رعایت اصول و قوانین وزارت بهداشت و درمان را دارد

هدف ما ارایه محصولات دارای مجوز فروش و ارسال به سراسر کشور طبق قوانین مراجع ذیربط می باشد

سامانه ثبت شکایات
شماره موبایل
ایمیل
دانلود اپلیکیشن درمان

با نصب اپلیکیشن درمان میتوانید ارتباط مستقیم آنلاین با ادمین برقرار نمایید

دانلود اپلیکیشن درمان

فروشگاه حراجی آنلاینفروشگاه حراجی آنلاین