سبد خرید کالا
را به شماره 09379309042پیامک نمایید


شماره موبایل یا نام کاربری
رمز عبور

ورود به حساب


بیسموت ساب سیترات 120 میلی گرم(بیسموت ساب سیترات قرص خوراکی 120 mg )
بیسموت ساب سیترات 120 میلی گرم(بیسموت ساب سیترات قرص خوراکی 120 mg )
BISMUTH SUBCITRATE 120 MG
BISMUTH SUBCITRATE TABLET ORAL 120 mg
دارو سازی طب مفید نیکان
TABLET
ORAL
مبفک 135(مبورین هیدرو کلرید قرص خوراکی 135 mg )
مبفک 135(مبورین هیدرو کلرید قرص خوراکی 135 mg )
MEBEFAC 135
MEBEVERINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 135 mg
داروسازی دکتر عبیدی
TABLET
ORAL
سنتووین 500 میلی گرم(سولفاسالازین قرص انتریک کوتد خوراکی 500 mg )
سنتووین 500 میلی گرم(سولفاسالازین قرص انتریک کوتد خوراکی 500 mg )
SENTOVIN 500 MG
SULFASALAZINE TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg
کشت و فرآوری مهرسا داروی یاسین
TABLET, DELAYED RELEASE
ORAL
بیسموت ساب سیترات- 120(بیسموت ساب سیترات قرص خوراکی 120 mg )
بیسموت ساب سیترات- 120(بیسموت ساب سیترات قرص خوراکی 120 mg )
BISMUTH SUBCITRATE 120
BISMUTH SUBCITRATE TABLET ORAL 120 mg
لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا
TABLET
ORAL
مبورین 135 میلی گرم(مبورین هیدرو کلرید قرص خوراکی 135 mg )
مبورین 135 میلی گرم(مبورین هیدرو کلرید قرص خوراکی 135 mg )
MEBEVERINE 135 MG
MEBEVERINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 135 mg
داروسازی فاتک شیمی پارس
TABLET
ORAL
بلادونا پی بی 60میلی لیتر(بلادونا پی بی الگزیر خوراکی 19.4 ug/6.5 ug/103.7 ug/16.2 mg/5mL )
بلادونا پی بی 60میلی لیتر(بلادونا پی بی الگزیر خوراکی 19.4 ug/6.5 ug/103.7 ug/16.2 mg/5mL )
BELLADONNA PB 60ML
BELLADONNA PB ELIXIR ORAL 19.4 ug/6.5 ug/103.7 ug/16.2 mg/5mL
لابراتوارهای شهردارو
ELIXIR
ORAL
لیبرو -سی(کلیدینیوم/کلردیازپوکساید قرص خوراکی 2.5 mg/5 mg )
لیبرو -سی(کلیدینیوم/کلردیازپوکساید قرص خوراکی 2.5 mg/5 mg )
LIBRO-C
CLIDINIUM/CHLORDIAZEPOXIDE TABLET ORAL 2.5 mg/5 mg
سبحان دارو
TABLET
ORAL
مبفک ای آر 200(مبورین هیدرو کلراید کپسول پیوسته رهش خوراکی 200 mg )
مبفک ای آر 200(مبورین هیدرو کلراید کپسول پیوسته رهش خوراکی 200 mg )
MEBEFAC ER 200
MEBEVERINE HCL CAPSULE, EXTENDED RELEASE ORAL 200 mg
داروسازی دکتر عبیدی
CAPSULE, EXTENDED RELEASE
ORAL
لیبراکیم 5/ 2.5میلی گرم(کلیدینیوم/کلردیازپوکساید قرص خوراکی 2.5 mg/5 mg )
لیبراکیم 5/ 2.5میلی گرم(کلیدینیوم/کلردیازپوکساید قرص خوراکی 2.5 mg/5 mg )
LIBRAKIM 2.5/5MG
CLIDINIUM/CHLORDIAZEPOXIDE TABLET ORAL 2.5 mg/5 mg
دارو سازی حکیم
TABLET
ORAL
بیسموت ساب سیترات 120 میلی گرم(بیسموت ساب سیترات قرص خوراکی 120 mg )
بیسموت ساب سیترات 120 میلی گرم(بیسموت ساب سیترات قرص خوراکی 120 mg )
BISMUTH SUBCITRATE 120 MG
BISMUTH SUBCITRATE TABLET ORAL 120 mg
لابراتوارهای رازک
TABLET
ORAL
سولفاسالازین 500 میلی گرم(سولفاسالازین قرص انتریک کوتد خوراکی 500 mg )
سولفاسالازین 500 میلی گرم(سولفاسالازین قرص انتریک کوتد خوراکی 500 mg )
SULFASALAZINE 500 MG
SULFASALAZINE TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg
کشت و فرآوری مهرسا داروی یاسین
TABLET, DELAYED RELEASE
ORAL
کلورست 200(مبورین هیدرو کلراید کپسول پیوسته رهش خوراکی 200 mg )
کلورست 200(مبورین هیدرو کلراید کپسول پیوسته رهش خوراکی 200 mg )
COLOREST 200
MEBEVERINE HCL CAPSULE, EXTENDED RELEASE ORAL 200 mg
دارو سازی حکیم
CAPSULE, EXTENDED RELEASE
ORAL
بیسموت ساب سیترات 120(بیسموت ساب سیترات قرص خوراکی 120 mg )
بیسموت ساب سیترات 120(بیسموت ساب سیترات قرص خوراکی 120 mg )
BISMUTH SUBCITRATE 120
BISMUTH SUBCITRATE TABLET ORAL 120 mg
البرز دارو
TABLET
ORAL
کولوفین 200 میلی گرم(مبورین هیدرو کلراید کپسول پیوسته رهش خوراکی 200 mg )
کولوفین 200 میلی گرم(مبورین هیدرو کلراید کپسول پیوسته رهش خوراکی 200 mg )
COLOFINE 200MG
MEBEVERINE HCL CAPSULE, EXTENDED RELEASE ORAL 200 mg
داروسازی سامی ساز
CAPSULE, EXTENDED RELEASE
ORAL
مری لاکس 200(مبورین هیدرو کلراید کپسول پیوسته رهش خوراکی 200 mg )
مری لاکس 200(مبورین هیدرو کلراید کپسول پیوسته رهش خوراکی 200 mg )
MERELAX 200
MEBEVERINE HCL CAPSULE, EXTENDED RELEASE ORAL 200 mg
ایران دارو
CAPSULE, EXTENDED RELEASE
ORAL
کلیدینیوم-سی(کلیدینیوم/کلردیازپوکساید قرص خوراکی 2.5 mg/5 mg )
کلیدینیوم-سی(کلیدینیوم/کلردیازپوکساید قرص خوراکی 2.5 mg/5 mg )
CLIDINIUM-C
CLIDINIUM/CHLORDIAZEPOXIDE TABLET ORAL 2.5 mg/5 mg
داروسازی زهراوی
TABLET
ORAL
مبورین 200 میلی گرم(مبورین هیدرو کلراید کپسول پیوسته رهش خوراکی 200 mg )
مبورین 200 میلی گرم(مبورین هیدرو کلراید کپسول پیوسته رهش خوراکی 200 mg )
MEBEVERINE 200 MG
MEBEVERINE HCL CAPSULE, EXTENDED RELEASE ORAL 200 mg
لابراتوارهای رازک
CAPSULE, EXTENDED RELEASE
ORAL
مبورین 200 میلی گرم(مبورین هیدرو کلراید کپسول پیوسته رهش خوراکی 200 mg )
مبورین 200 میلی گرم(مبورین هیدرو کلراید کپسول پیوسته رهش خوراکی 200 mg )
MEBEVERINE 200 MG
MEBEVERINE HCL CAPSULE, EXTENDED RELEASE ORAL 200 mg
لابراتوارهای رازک
CAPSULE, EXTENDED RELEASE
ORAL
کولوفین 135(مبورین هیدرو کلرید قرص خوراکی 135 mg )
کولوفین 135(مبورین هیدرو کلرید قرص خوراکی 135 mg )
COLOFINE 135
MEBEVERINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 135 mg
داروسازی سامی ساز
TABLET
ORAL
کلی زاکس 500(سولفاسالازین قرص خوراکی 500 mg )
کلی زاکس 500(سولفاسالازین قرص خوراکی 500 mg )
COLLIZAX 500
SULFASALAZINE TABLET ORAL 500 mg
داروسازی تهران دارو
TABLET
ORAL
کلی زاکس-ای500 میلی گرم(سولفاسالازین قرص انتریک کوتد خوراکی 500 mg )
کلی زاکس-ای500 میلی گرم(سولفاسالازین قرص انتریک کوتد خوراکی 500 mg )
COLLIZAX-E 500 MG
SULFASALAZINE TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg
داروسازی تهران دارو
TABLET, DELAYED RELEASE
ORAL
کلی زاکس-ای500 میلی گرم(سولفاسالازین قرص انتریک کوتد خوراکی 500 mg )
کلی زاکس-ای500 میلی گرم(سولفاسالازین قرص انتریک کوتد خوراکی 500 mg )
COLLIZAX-E 500 MG
SULFASALAZINE TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg
داروسازی تهران دارو
TABLET, DELAYED RELEASE
ORAL
بیسموت ساب سیترات 120 میلی گرم(بیسموت ساب سیترات قرص خوراکی 120 mg )
بیسموت ساب سیترات 120 میلی گرم(بیسموت ساب سیترات قرص خوراکی 120 mg )
BISMUTH SUBCITRATE 120 MG
BISMUTH SUBCITRATE TABLET ORAL 120 mg
داروسازی تهران دارو
TABLET
ORAL
مب اکتو 135 میلی‌گرم(مبورین هیدرو کلرید قرص خوراکی 135 mg )
مب اکتو 135 میلی‌گرم(مبورین هیدرو کلرید قرص خوراکی 135 mg )
MEBACTO 135 MG
MEBEVERINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 135 mg
اکتوورکو
TABLET
ORAL
بیسموت -بی تی آر(بیسموت ساب سیترات قرص خوراکی 120 mg )
بیسموت -بی تی آر(بیسموت ساب سیترات قرص خوراکی 120 mg )
BISMUTH -BTR
BISMUTH SUBCITRATE TABLET ORAL 120 mg
داروئی بهین تامین روز آمد
TABLET
ORAL
مبریکس 200(مبورین هیدرو کلراید کپسول پیوسته رهش خوراکی 200 mg )
مبریکس 200(مبورین هیدرو کلراید کپسول پیوسته رهش خوراکی 200 mg )
MEBERIX 200
MEBEVERINE HCL CAPSULE, EXTENDED RELEASE ORAL 200 mg
الحاوی
CAPSULE, EXTENDED RELEASE
ORAL
بیسموت ساب سیترات 120میلی گرم(بیسموت ساب سیترات قرص خوراکی 120 mg )
بیسموت ساب سیترات 120میلی گرم(بیسموت ساب سیترات قرص خوراکی 120 mg )
BISMUTH SUBCITRATE 120MG
BISMUTH SUBCITRATE TABLET ORAL 120 mg
پور سینا
TABLET
ORAL
سولفاسالازین 500 میلی گرم(سولفاسالازین قرص خوراکی 500 mg )
سولفاسالازین 500 میلی گرم(سولفاسالازین قرص خوراکی 500 mg )
SULFASALAZINE 500MG
SULFASALAZINE TABLET ORAL 500 mg
مهردارو
TABLET
ORAL
بیسامین(بیسموت ساب سیترات قرص خوراکی 120 mg )
بیسامین(بیسموت ساب سیترات قرص خوراکی 120 mg )
BISAMIN
BISMUTH SUBCITRATE TABLET ORAL 120 mg
داروسازی امین
TABLET
ORAL
سالازوپیرین 500 میلی گرم قرص(سولفاسالازین قرص خوراکی 500 mg )
سالازوپیرین 500 میلی گرم قرص(سولفاسالازین قرص خوراکی 500 mg )
SALAZOPYRIN 500MG TAB
SULFASALAZINE TABLET ORAL 500 mg
بازرگانی سها کیش
TABLET
ORAL
ایریمب 200 میلی گرم(مبورین هیدرو کلراید کپسول پیوسته رهش خوراکی 200 mg )
ایریمب 200 میلی گرم(مبورین هیدرو کلراید کپسول پیوسته رهش خوراکی 200 mg )
IRIMEB 200MG
MEBEVERINE HCL CAPSULE, EXTENDED RELEASE ORAL 200 mg
داروسازی امین
CAPSULE, EXTENDED RELEASE
ORAL
سولفاسالازين انتريك كوتد(سولفاسالازین قرص انتریک کوتد خوراکی 500 mg )
سولفاسالازين انتريك كوتد(سولفاسالازین قرص انتریک کوتد خوراکی 500 mg )
SULFASALAZINE .E.C
SULFASALAZINE TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg
داروسازی زهراوی
TABLET, DELAYED RELEASE
ORAL
کولوفین 135(مبورین هیدرو کلرید قرص خوراکی 135 mg )
کولوفین 135(مبورین هیدرو کلرید قرص خوراکی 135 mg )
COLOFINE 135
MEBEVERINE HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 135 mg
داروسازی سامی ساز
TABLET
ORAL
مبورین 200(مبورین هیدرو کلراید کپسول پیوسته رهش خوراکی 200 mg )
مبورین 200(مبورین هیدرو کلراید کپسول پیوسته رهش خوراکی 200 mg )
MEBEVERINE 200
MEBEVERINE HCL CAPSULE, EXTENDED RELEASE ORAL 200 mg
دارو سازی فارابی
CAPSULE, EXTENDED RELEASE
ORAL
بیسموت ساب سیترات(بیسموت ساب سیترات قرص خوراکی 120 mg )
بیسموت ساب سیترات(بیسموت ساب سیترات قرص خوراکی 120 mg )
BISMUTH SUBCITRATE (IRAN DAROU) 120MG TAB
BISMUTH SUBCITRATE TABLET ORAL 120 mg
ایران دارو
TABLET
ORAL
1 2 3

راهنمای خرید داروخانه آنلاین

نمایش بیشتر پنهان نمودن

اطلاعات دارویی

!خودمراقبتی به‌جای مصرف خودسرانه دارو

خوددرمانی در کشور ما به یک فرهنگ تبدیل شده و کمتر کسی برای بیماری‌های ساده به پزشک مراجعه می‌کند.

سایت درمان با قرار دادن اطلاعات دارویی سعی بر آشنا کردن عموم با تاثیرات مضرات دارو ها و نیز تاثیر داروها بر هم دارد.

هر چند بیشتر افرادی که خودسرانه دارو مصرف می‌کنند، آگاهی اولیه‌ای از داروی مصرفی دارند ولی این آگاهی به حدی نیست که به استفاده صحیح از دارو و پیشگیری از تداخلات دارویی و نیز عوارض نامطلوب آن منجر شود. به عنوان مثال برخی داروها اثر یکدیگر را خنثی کرده و گاهی ضد هم عمل می‌کنند. مثلا در فردی که به بیماری فشار خون بالا و بیماری ریوی مبتلاست، مصرف داروی کاهش‌دهنده فشار خون، بیماری ریوی را تشدید می‌کند. همچنین داروهای کورتونی که برای درمان بیماری مزمن انسدادی ریوی تجویز می‌شود، قند خون را افزایش می‌دهد و برای دیابتی‌های مبتلا به این بیماری مضر است. همچنین عملکرد دارو در بدن افراد مختلف متفاوت است و دارو برای هر فردی باید به طور اختصاصی تجویز ‌شود. بنابراین هرگز داروی خود را با کسی شریک نشوید و از داروی افراد دیگر استفاده نکنید چون ممکن است عوارض مرگباری داشته باشد.

خیلی‌ها فکر می‌کنند مصرف بی‌رویه ویتامین‌ها مشکلی ایجاد نخواهد کرد به همین دلیل با مراجعه به داروخانه درخواست انواع ویتامین و مکمل می‌کنند در حالی که مصرف بیش از حد ویتامین‌های محلول در چربی به طور قطع برای سلامت آنها ضرر دارد و فقط مقدار اضافه ویتامین‌های محلول در آب دفع می‌شود. به عنوان مثال، اگر ویتامین C بیش از اندازه مصرف شود، هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد. مقدار مورد نیاز بدن جذب شده و اضافه آن نیز دفع می‌شود ولی مصرف بی‌رویه و خودسرانه ویتامین‌هایی مثل A ، D، E و K که محلول در چربی هستند، می‌تواند عوارضی برای بدن ایجاد کند. همچنین مصرف بی‌رویه مکمل کلسیم بدون تجویز پزشک ممکن است به بروز سنگ کلیه منجر شود.

ین روزها درصد بالایی از فروش کالاها بستگی به معرفی آنها از طریق تبلیغات دارد به طوری که محصولات مختلف به شیوه‌های متفاوت تبلیغاتی معرفی می‌شوند. یکی از این شیوه‌ها تبلیغات از طریق ماهواره‌هاست که به حوزه داروها هم سرایت کرده و هر روز شاهد تبلیغات متنوعی درباره فلان قرص درمان آرتروز، فلان شربت برای از بین بردن زخم معده یا مثلا کرم عصاره پای چپ مورچه برای درمان آکنه در این رسانه‌ها هستیم. لطفا ساده نباشید، گول تبلیغات را نخورید و به کسانی که همه چیزی که از آنها می‌دانید دو شماره موبایل غیرمعتبر و ارزانقیمت است، اعتماد نکنید و این جمله را به خاطر بسپارید که «اگر چیزی بهتر از آن بود که باورکردنی باشد پس آن را باور نکنید».

نظرات کاربران

Posted on by Sajjad Moradi - 2 comments

داروخانه آنلاین دارو و درمان با ارائه بروز اطلاعات دارویی و توصیه ها و مقالات بروز سعی در بالا بردن اطلاعات عمومی جامعه زیر نظر داروسازان،پزشکان و اساتید این رشته طبق آیین نامه ها و دستورالعمل های با رعایت اصول و قوانین وزارت بهداشت و درمان را دارد

هدف ما ارایه محصولات دارای مجوز فروش و ارسال به سراسر کشور طبق قوانین مراجع ذیربط می باشد

سامانه ثبت شکایات
شماره موبایل
ایمیل
دانلود اپلیکیشن درمان

با نصب اپلیکیشن درمان میتوانید ارتباط مستقیم آنلاین با ادمین برقرار نمایید

دانلود اپلیکیشن درمان

فروشگاه حراجی آنلاینفروشگاه حراجی آنلاین