سبد خرید کالا
را به شماره 09379309042پیامک نمایید


شماره موبایل یا نام کاربری
رمز عبور

ورود به حساب


بنزیلاژین 0/15 درصد-120 میلی لیتر(بنزیدامین هیدروکلراید دهانشویه جهت شستشو 0.15 % 120)
بنزیلاژین 0/15 درصد-120 میلی لیتر(بنزیدامین هیدروکلراید دهانشویه جهت شستشو 0.15 % 120)
BENZYLAGINE 0.15%-120ML
BENZYDAMINE HYDROCHLORIDE MOUTHWASH IRRIGATION 0.15 % 120MILLILITER
داروسازی اکسیر
MOUTHWASH
IRRIGATION
سنتووین 500 میلی گرم(سولفاسالازین قرص انتریک کوتد خوراکی 500 mg )
سنتووین 500 میلی گرم(سولفاسالازین قرص انتریک کوتد خوراکی 500 mg )
SENTOVIN 500 MG
SULFASALAZINE TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg
کشت و فرآوری مهرسا داروی یاسین
TABLET, DELAYED RELEASE
ORAL
کورتنما 100میلی گرم/60میلی لیتر(هیدروکورتیزون انما مقعدی 100 mg )
کورتنما 100میلی گرم/60میلی لیتر(هیدروکورتیزون انما مقعدی 100 mg )
CORTENEMA 100MG/60ML
HYDROCORTISONE ENEMA RECTAL 100 mg
شفا فارمد پارس
ENEMA
RECTAL
سولفاسالازین 500 میلی گرم(سولفاسالازین قرص انتریک کوتد خوراکی 500 mg )
سولفاسالازین 500 میلی گرم(سولفاسالازین قرص انتریک کوتد خوراکی 500 mg )
SULFASALAZINE 500 MG
SULFASALAZINE TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg
کشت و فرآوری مهرسا داروی یاسین
TABLET, DELAYED RELEASE
ORAL
کلی زاکس 500(سولفاسالازین قرص خوراکی 500 mg )
کلی زاکس 500(سولفاسالازین قرص خوراکی 500 mg )
COLLIZAX 500
SULFASALAZINE TABLET ORAL 500 mg
داروسازی تهران دارو
TABLET
ORAL
کلی زاکس-ای500 میلی گرم(سولفاسالازین قرص انتریک کوتد خوراکی 500 mg )
کلی زاکس-ای500 میلی گرم(سولفاسالازین قرص انتریک کوتد خوراکی 500 mg )
COLLIZAX-E 500 MG
SULFASALAZINE TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg
داروسازی تهران دارو
TABLET, DELAYED RELEASE
ORAL
کلی زاکس-ای500 میلی گرم(سولفاسالازین قرص انتریک کوتد خوراکی 500 mg )
کلی زاکس-ای500 میلی گرم(سولفاسالازین قرص انتریک کوتد خوراکی 500 mg )
COLLIZAX-E 500 MG
SULFASALAZINE TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg
داروسازی تهران دارو
TABLET, DELAYED RELEASE
ORAL
سولفاسالازین 500 میلی گرم(سولفاسالازین قرص خوراکی 500 mg )
سولفاسالازین 500 میلی گرم(سولفاسالازین قرص خوراکی 500 mg )
SULFASALAZINE 500MG
SULFASALAZINE TABLET ORAL 500 mg
مهردارو
TABLET
ORAL
سالازوپیرین 500 میلی گرم قرص(سولفاسالازین قرص خوراکی 500 mg )
سالازوپیرین 500 میلی گرم قرص(سولفاسالازین قرص خوراکی 500 mg )
SALAZOPYRIN 500MG TAB
SULFASALAZINE TABLET ORAL 500 mg
بازرگانی سها کیش
TABLET
ORAL
سولفاسالازين انتريك كوتد(سولفاسالازین قرص انتریک کوتد خوراکی 500 mg )
سولفاسالازين انتريك كوتد(سولفاسالازین قرص انتریک کوتد خوراکی 500 mg )
SULFASALAZINE .E.C
SULFASALAZINE TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg
داروسازی زهراوی
TABLET, DELAYED RELEASE
ORAL
کورتنا 100 میلیگرم / 60 میلی لیتر(هیدروکورتیزون انما مقعدی 100 mg )
کورتنا 100 میلیگرم / 60 میلی لیتر(هیدروکورتیزون انما مقعدی 100 mg )
CORTENEMA 100MG/60ML
HYDROCORTISONE ENEMA RECTAL 100 mg
مدیسه اکسیر دارو
ENEMA
RECTAL
هیدروکورتیزون ® 100 میلی گرم / 60 میلی لیتر انما(هیدروکورتیزون انما مقعدی 100 mg )
هیدروکورتیزون ® 100 میلی گرم / 60 میلی لیتر انما(هیدروکورتیزون انما مقعدی 100 mg )
HYDROCORTISONE ® 100MG/60ML ENEMA
HYDROCORTISONE ENEMA RECTAL 100 mg
فوریتهای سینا آرات گستر
ENEMA
RECTAL
کورت انما(هیدروکورتیزون انما مقعدی 100 mg )
کورت انما(هیدروکورتیزون انما مقعدی 100 mg )
CORTENEMA
HYDROCORTISONE ENEMA RECTAL 100 mg
نداگسترمیلاد
ENEMA
RECTAL
سولفاسالازین 500 میلی گرم(سولفاسالازین قرص خوراکی 500 mg )
سولفاسالازین 500 میلی گرم(سولفاسالازین قرص خوراکی 500 mg )
SULFASALAZINE MYLAN 500MG
SULFASALAZINE TABLET ORAL 500 mg
گسترش بازرگانی دارو درمان پارس
TABLET
ORAL
سولفاسالازین 500(سولفاسالازین قرص خوراکی 500 mg )
سولفاسالازین 500(سولفاسالازین قرص خوراکی 500 mg )
SULFASALAZINE (ZAHRAVI) 500MG TAB
SULFASALAZINE TABLET ORAL 500 mg
داروسازی زهراوی
TABLET
ORAL
سولفاسالازین 500 میلی گرم انتریک کوتد(سولفاسالازین قرص انتریک کوتد خوراکی 500 mg )
سولفاسالازین 500 میلی گرم انتریک کوتد(سولفاسالازین قرص انتریک کوتد خوراکی 500 mg )
SULFASALAZINE 500MG EC
SULFASALAZINE TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 500 mg
داروسازی زهراوی
TABLET, DELAYED RELEASE
ORAL
سولفاسالازین  500 میلی گرم(سولفاسالازین قرص خوراکی 500 mg )
سولفاسالازین 500 میلی گرم(سولفاسالازین قرص خوراکی 500 mg )
SULFASALAZINE 500 MG
SULFASALAZINE TABLET ORAL 500 mg
کارخانجات دارو پخش
TABLET
ORAL
هیدروکورتیزون ® 100 میلی گرم / 60 میلی لیتر(هیدروکورتیزون انما مقعدی 100 mg )
هیدروکورتیزون ® 100 میلی گرم / 60 میلی لیتر(هیدروکورتیزون انما مقعدی 100 mg )
HYDROCORTISONE ® 100MG/60ML ENEMA
HYDROCORTISONE ENEMA RECTAL 100 mg
فوریتهای سینا آرات گستر
ENEMA
RECTAL
هیدروکورتیزون ® 100 میلی گرم / 60 میلی لیتر انما(هیدروکورتیزون انما مقعدی 100 mg )
هیدروکورتیزون ® 100 میلی گرم / 60 میلی لیتر انما(هیدروکورتیزون انما مقعدی 100 mg )
HYDROCORTISONE ® 100MG/60ML ENEMA
HYDROCORTISONE ENEMA RECTAL 100 mg
فوریتهای سینا آرات گستر
ENEMA
RECTAL
لیدودکس هاسپیرا 5% و دکستروز 7/5%. (هیدروکورتیزون انما مقعدی 100 mg )
لیدودکس هاسپیرا 5% و دکستروز 7/5%. (هیدروکورتیزون انما مقعدی 100 mg )
LIDODEX HOSPIRA % 5, DEXTROSE%7.5
HYDROCORTISONE ENEMA RECTAL 100 mg
شفا یاب گستر
ENEMA
RECTAL
ویتامین آ 25000واحد(ویتامین آ قرص جویدنی خوراکی 25000 [iU] )
ویتامین آ 25000واحد(ویتامین آ قرص جویدنی خوراکی 25000 [iU] )
VITAMIN A 25000IU
VITAMIN A TABLET, CHEWABLE ORAL 25000 [iU]
لابراتوارهای شهردارو
TABLET, CHEWABLE
ORAL
ویتامین آ 25000حجمی قرص(ویتامین آ قرص جویدنی خوراکی 25000 [iU] )
ویتامین آ 25000حجمی قرص(ویتامین آ قرص جویدنی خوراکی 25000 [iU] )
VITAMIN A 25,000 U TAB
VITAMIN A TABLET, CHEWABLE ORAL 25000 [iU]
لابراتوارهای شهردارو
TABLET, CHEWABLE
ORAL
ویتامین آ  آریا 25000 واحد(ویتامین آ قرص جویدنی خوراکی 25000 [iU] )
ویتامین آ آریا 25000 واحد(ویتامین آ قرص جویدنی خوراکی 25000 [iU] )
VITAMIN A ARYA 25000IU
VITAMIN A TABLET, CHEWABLE ORAL 25000 [iU]
داروسازی آریا
TABLET, CHEWABLE
ORAL
ویتامین آ آریا 50000 واحد(ویتامین آ قرص خوراکی 50000 [iU] )
ویتامین آ آریا 50000 واحد(ویتامین آ قرص خوراکی 50000 [iU] )
VITAMIN A ARYA 50000IU
VITAMIN A TABLET ORAL 50000 [iU]
داروسازی آریا
TABLET
ORAL
ویتامین آ 50000حجمیقرص(ویتامین آ قرص خوراکی 50000 [iU] )
ویتامین آ 50000حجمیقرص(ویتامین آ قرص خوراکی 50000 [iU] )
VITAMIN A 50,000 U TAB
VITAMIN A TABLET ORAL 50000 [iU]
داروسازی تولید دارو
TABLET
ORAL
بنزیدامین-بهوزان 0/15 درصد 120 میلی لیتر(بنزیدامین هیدروکلراید دهانشویه جهت شستشو 0.15 % 120)
بنزیدامین-بهوزان 0/15 درصد 120 میلی لیتر(بنزیدامین هیدروکلراید دهانشویه جهت شستشو 0.15 % 120)
BENZYDAMINE-BEHVAZAN 0.15% 120ML
BENZYDAMINE HYDROCHLORIDE MOUTHWASH IRRIGATION 0.15 % 120MILLILITER
دارو سازی بهوزان
MOUTHWASH
IRRIGATION
بنزاسل® 015% 120م ل دهانشویه(بنزیدامین هیدروکلراید دهانشویه جهت شستشو 0.15 % 120)
بنزاسل® 015% 120م ل دهانشویه(بنزیدامین هیدروکلراید دهانشویه جهت شستشو 0.15 % 120)
BENZASOL® 0.15% 120ML MOUTH WASH
BENZYDAMINE HYDROCHLORIDE MOUTHWASH IRRIGATION 0.15 % 120MILLILITER
داروسازی تهران دارو
MOUTHWASH
IRRIGATION
بنزیلاژین 0/15 درصد-120 میلی لیتر(بنزیدامین هیدروکلراید دهانشویه جهت شستشو 0.15 % 120)
بنزیلاژین 0/15 درصد-120 میلی لیتر(بنزیدامین هیدروکلراید دهانشویه جهت شستشو 0.15 % 120)
BENZYLAGINE 0.15%-120ML
BENZYDAMINE HYDROCHLORIDE MOUTHWASH IRRIGATION 0.15 % 120MILLILITER
داروسازی اکسیر
MOUTHWASH
IRRIGATION
بنزیدامین 15 % 120م ل(بنزیدامین هیدروکلراید دهانشویه جهت شستشو 0.15 % 120)
بنزیدامین 15 % 120م ل(بنزیدامین هیدروکلراید دهانشویه جهت شستشو 0.15 % 120)
BENZYDAMINE HCL 0.15% 120 ML MOUTH WASH
BENZYDAMINE HYDROCHLORIDE MOUTHWASH IRRIGATION 0.15 % 120MILLILITER
دارو سازی بهوزان
MOUTHWASH
IRRIGATION
کورتنما® 100م گ/60م ل انما(هیدروکورتیزون انما مقعدی 100 mg )
کورتنما® 100م گ/60م ل انما(هیدروکورتیزون انما مقعدی 100 mg )
CORTENEMA® 100MG/60ML ENEMA
HYDROCORTISONE ENEMA RECTAL 100 mg
اسپادانا دارو پارس
ENEMA
RECTAL
هیدروکورتیزون 100 م گ/60 م ل(هیدروکورتیزون انما مقعدی 100 mg )
هیدروکورتیزون 100 م گ/60 م ل(هیدروکورتیزون انما مقعدی 100 mg )
HYDROCORTISONE (PARSDAROU) 100MG/60ML ENEMA
HYDROCORTISONE ENEMA RECTAL 100 mg
پارس دارو
ENEMA
RECTAL
انماکول®(هیدروکورتیزون انما مقعدی 100 mg )
انماکول®(هیدروکورتیزون انما مقعدی 100 mg )
ENEMACOL® 100MG/60ML ENEMA
HYDROCORTISONE ENEMA RECTAL 100 mg
دارو سازی بهوزان
ENEMA
RECTAL
لیدوکائین5درصد+دکستروز7.5درصد-اوریون 2م ل آمپول(هیدروکورتیزون انما مقعدی 100 mg )
لیدوکائین5درصد+دکستروز7.5درصد-اوریون 2م ل آمپول(هیدروکورتیزون انما مقعدی 100 mg )
LIDOCAINE 5%+DEXTROSE 7.5% (ORION) 2ML AMP
HYDROCORTISONE ENEMA RECTAL 100 mg
گسترش بازرگانی دارو پخش
ENEMA
RECTAL
لیکادین-اس® 5 درصد(هیدروکورتیزون انما مقعدی 100 mg )
لیکادین-اس® 5 درصد(هیدروکورتیزون انما مقعدی 100 mg )
LICADINE-S® 5% AMP
HYDROCORTISONE ENEMA RECTAL 100 mg
داروسازی ابوریحان
ENEMA
RECTAL
لیگنودیک- دی®(هیدروکورتیزون انما مقعدی 100 mg )
لیگنودیک- دی®(هیدروکورتیزون انما مقعدی 100 mg )
LIGNODIC-D® 5/7.5% AMP
HYDROCORTISONE ENEMA RECTAL 100 mg
داروسازی کاسپین تأمین
ENEMA
RECTAL
1 2 3 4 5

راهنمای خرید داروخانه آنلاین

نمایش بیشتر پنهان نمودن

اطلاعات دارویی

!خودمراقبتی به‌جای مصرف خودسرانه دارو

خوددرمانی در کشور ما به یک فرهنگ تبدیل شده و کمتر کسی برای بیماری‌های ساده به پزشک مراجعه می‌کند.

سایت درمان با قرار دادن اطلاعات دارویی سعی بر آشنا کردن عموم با تاثیرات مضرات دارو ها و نیز تاثیر داروها بر هم دارد.

هر چند بیشتر افرادی که خودسرانه دارو مصرف می‌کنند، آگاهی اولیه‌ای از داروی مصرفی دارند ولی این آگاهی به حدی نیست که به استفاده صحیح از دارو و پیشگیری از تداخلات دارویی و نیز عوارض نامطلوب آن منجر شود. به عنوان مثال برخی داروها اثر یکدیگر را خنثی کرده و گاهی ضد هم عمل می‌کنند. مثلا در فردی که به بیماری فشار خون بالا و بیماری ریوی مبتلاست، مصرف داروی کاهش‌دهنده فشار خون، بیماری ریوی را تشدید می‌کند. همچنین داروهای کورتونی که برای درمان بیماری مزمن انسدادی ریوی تجویز می‌شود، قند خون را افزایش می‌دهد و برای دیابتی‌های مبتلا به این بیماری مضر است. همچنین عملکرد دارو در بدن افراد مختلف متفاوت است و دارو برای هر فردی باید به طور اختصاصی تجویز ‌شود. بنابراین هرگز داروی خود را با کسی شریک نشوید و از داروی افراد دیگر استفاده نکنید چون ممکن است عوارض مرگباری داشته باشد.

خیلی‌ها فکر می‌کنند مصرف بی‌رویه ویتامین‌ها مشکلی ایجاد نخواهد کرد به همین دلیل با مراجعه به داروخانه درخواست انواع ویتامین و مکمل می‌کنند در حالی که مصرف بیش از حد ویتامین‌های محلول در چربی به طور قطع برای سلامت آنها ضرر دارد و فقط مقدار اضافه ویتامین‌های محلول در آب دفع می‌شود. به عنوان مثال، اگر ویتامین C بیش از اندازه مصرف شود، هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد. مقدار مورد نیاز بدن جذب شده و اضافه آن نیز دفع می‌شود ولی مصرف بی‌رویه و خودسرانه ویتامین‌هایی مثل A ، D، E و K که محلول در چربی هستند، می‌تواند عوارضی برای بدن ایجاد کند. همچنین مصرف بی‌رویه مکمل کلسیم بدون تجویز پزشک ممکن است به بروز سنگ کلیه منجر شود.

ین روزها درصد بالایی از فروش کالاها بستگی به معرفی آنها از طریق تبلیغات دارد به طوری که محصولات مختلف به شیوه‌های متفاوت تبلیغاتی معرفی می‌شوند. یکی از این شیوه‌ها تبلیغات از طریق ماهواره‌هاست که به حوزه داروها هم سرایت کرده و هر روز شاهد تبلیغات متنوعی درباره فلان قرص درمان آرتروز، فلان شربت برای از بین بردن زخم معده یا مثلا کرم عصاره پای چپ مورچه برای درمان آکنه در این رسانه‌ها هستیم. لطفا ساده نباشید، گول تبلیغات را نخورید و به کسانی که همه چیزی که از آنها می‌دانید دو شماره موبایل غیرمعتبر و ارزانقیمت است، اعتماد نکنید و این جمله را به خاطر بسپارید که «اگر چیزی بهتر از آن بود که باورکردنی باشد پس آن را باور نکنید».

نظرات کاربران

Posted on by Sajjad Moradi - 2 comments

داروخانه آنلاین دارو و درمان با ارائه بروز اطلاعات دارویی و توصیه ها و مقالات بروز سعی در بالا بردن اطلاعات عمومی جامعه زیر نظر داروسازان،پزشکان و اساتید این رشته طبق آیین نامه ها و دستورالعمل های با رعایت اصول و قوانین وزارت بهداشت و درمان را دارد

هدف ما ارایه محصولات دارای مجوز فروش و ارسال به سراسر کشور طبق قوانین مراجع ذیربط می باشد

سامانه ثبت شکایات
شماره موبایل
ایمیل
دانلود اپلیکیشن درمان

با نصب اپلیکیشن درمان میتوانید ارتباط مستقیم آنلاین با ادمین برقرار نمایید

دانلود اپلیکیشن درمان

فروشگاه حراجی آنلاینفروشگاه حراجی آنلاین