سبد خرید کالا
را به شماره 09379309042پیامک نمایید


شماره موبایل یا نام کاربری
رمز عبور

ورود به حساب


اندانسترون 60 میلی لیتر خوراکی(اندانسترون محلول خوراکی 4 mg/5mL 60)
اندانسترون 60 میلی لیتر خوراکی(اندانسترون محلول خوراکی 4 mg/5mL 60)
ONDANSETRON 60 ML ORAL
ONDANSETRON SOLUTION ORAL 4 mg/5mL 60MILLILITER
داروسازی تولید دارو
SOLUTION
ORAL
فسفات ساندوز (فسفات سدیم) 500 میلی گرم ، قرص جوشان(سدیم فسفات قرص جوشان خوراکی 1936 mg/350 mg/315 mg )
فسفات ساندوز (فسفات سدیم) 500 میلی گرم ، قرص جوشان(سدیم فسفات قرص جوشان خوراکی 1936 mg/350 mg/315 mg )
PHOSPHATE SANDOZ (PHOSPHATE SODIUM) 500 MG EFF TAB
PHOSPHATE, SODIUM* TABLET, EFFERVESCENT ORAL 1936 mg/350 mg/315 mg
سینا پیشگام دارو نوین
TABLET, EFFERVESCENT
ORAL
ویتامین ب1 - 300 میلی گرم(ویتامین ب1 قرص خوراکی 300 mg )
ویتامین ب1 - 300 میلی گرم(ویتامین ب1 قرص خوراکی 300 mg )
VITAMIN B1 - 300 MG
VITAMIN B1 TABLET ORAL 300 mg
دارو سازی طب مفید نیکان
TABLET
ORAL
مایوزایم 50 میلی گرم(آلگلوکوسیداز آلفا پودر برای تهیه محلول تزریقی تزریقی 50 mg )
مایوزایم 50 میلی گرم(آلگلوکوسیداز آلفا پودر برای تهیه محلول تزریقی تزریقی 50 mg )
MYOZYME 50MG
ALGLUCOSIDASE ALFA INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 50 mg
روژین دارو
INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION
PARENTERAL
ویتامین ب1 300میلی گرم(ویتامین ب1 قرص خوراکی 300 mg )
ویتامین ب1 300میلی گرم(ویتامین ب1 قرص خوراکی 300 mg )
VITAMIN B1 300MG
VITAMIN B1 TABLET ORAL 300 mg
نیل فارمد
TABLET
ORAL
پیوگلیتازون 15 میلی گرم(پیوگلیتازون قرص خوراکی 15 mg )
پیوگلیتازون 15 میلی گرم(پیوگلیتازون قرص خوراکی 15 mg )
PIOGLITAZONE 15MG
PIOGLITAZONE TABLET ORAL 15 mg
کارخانجات دارو پخش
TABLET
ORAL
بکوویت(ویتامین ب کمپلکس محلول تزریقی تزریقی 5 mg/2 mg/2 mg/3 mg/20 mg/1mL 2)
بکوویت(ویتامین ب کمپلکس محلول تزریقی تزریقی 5 mg/2 mg/2 mg/3 mg/20 mg/1mL 2)
BECOVIT
VITAMIN B COMPLEX INJECTION PARENTERAL 5 mg/2 mg/2 mg/3 mg/20 mg/1mL 2MILLILITER
داروسازی اکسیر
INJECTION
PARENTERAL
بویکام(ویتامین ب کمپلکس محلول تزریقی تزریقی 5 mg/2 mg/2 mg/3 mg/20 mg/1mL 2)
بویکام(ویتامین ب کمپلکس محلول تزریقی تزریقی 5 mg/2 mg/2 mg/3 mg/20 mg/1mL 2)
BEVICOM
VITAMIN B COMPLEX INJECTION PARENTERAL 5 mg/2 mg/2 mg/3 mg/20 mg/1mL 2MILLILITER
داروسازی کاسپین تأمین
INJECTION
PARENTERAL
بویکام(ویتامین ب کمپلکس محلول تزریقی تزریقی 5 mg/2 mg/2 mg/3 mg/20 mg/1mL 2)
بویکام(ویتامین ب کمپلکس محلول تزریقی تزریقی 5 mg/2 mg/2 mg/3 mg/20 mg/1mL 2)
BEVICOM
VITAMIN B COMPLEX INJECTION PARENTERAL 5 mg/2 mg/2 mg/3 mg/20 mg/1mL 2MILLILITER
داروسازی کاسپین تأمین
INJECTION
PARENTERAL
بویکام(ویتامین ب کمپلکس محلول تزریقی تزریقی 5 mg/2 mg/2 mg/3 mg/20 mg/1mL 2)
بویکام(ویتامین ب کمپلکس محلول تزریقی تزریقی 5 mg/2 mg/2 mg/3 mg/20 mg/1mL 2)
BEVICOM
VITAMIN B COMPLEX INJECTION PARENTERAL 5 mg/2 mg/2 mg/3 mg/20 mg/1mL 2MILLILITER
داروسازی کاسپین تأمین
INJECTION
PARENTERAL
گلورنتا 10/5میلی گرم(امپاگلیفلوزین/لیناگلیپتین قرص خوراکی 10 mg/5 mg )
گلورنتا 10/5میلی گرم(امپاگلیفلوزین/لیناگلیپتین قرص خوراکی 10 mg/5 mg )
GLORENTA 10/5MG
EMPAGLIFLOZIN/LINAGLIPTIN TABLET ORAL 10 mg/5 mg
داروسازی دکتر عبیدی
TABLET
ORAL
تست کیت یو وی گلوکونات(کلسیم گلوکونات محلول تزریقی تزریقی 10 % 10)
تست کیت یو وی گلوکونات(کلسیم گلوکونات محلول تزریقی تزریقی 10 % 10)
GLUCONATE/D-GLUCONO-LACTONE UV TEST-KIT
CALCIUM GLUCONATE INJECTION PARENTERAL 10 % 10MILLILITER
نیکان فارمد
INJECTION
PARENTERAL
گلورنتا 25/5میلی گرم(امپاگلیفلوزین/لیناگلیپتین قرص خوراکی 25 mg/5 mg )
گلورنتا 25/5میلی گرم(امپاگلیفلوزین/لیناگلیپتین قرص خوراکی 25 mg/5 mg )
GLORENTA 25/5MG
EMPAGLIFLOZIN/LINAGLIPTIN TABLET ORAL 25 mg/5 mg
داروسازی دکتر عبیدی
TABLET
ORAL
ابسرتین400 واحد(ایمیگلوسراز پودر برای تهیه محلول تزریقی تزریقی 400 [iU] )
ابسرتین400 واحد(ایمیگلوسراز پودر برای تهیه محلول تزریقی تزریقی 400 [iU] )
ABCERTIN 400IU
IMIGLUCERASE INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION PARENTERAL 400 [iU]
فراطب آیین
INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION
PARENTERAL
پنتوپرازول 20-اکسیر(پنتوپرازول قرص انتریک کوتد خوراکی 20 mg )
پنتوپرازول 20-اکسیر(پنتوپرازول قرص انتریک کوتد خوراکی 20 mg )
PANTOPRAZOL 20-EXIR
PANTOPRAZOLE TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 20 mg
داروسازی اکسیر
TABLET, DELAYED RELEASE
ORAL
پنتوپرازول 40-اکسیر(پنتوپرازول قرص انتریک کوتد خوراکی 40 mg )
پنتوپرازول 40-اکسیر(پنتوپرازول قرص انتریک کوتد خوراکی 40 mg )
PANTOPRAZOLE 40-EXIR
PANTOPRAZOLE TABLET, DELAYED RELEASE ORAL 40 mg
داروسازی اکسیر
TABLET, DELAYED RELEASE
ORAL
متفورمین 500میلی گرم(متفورمین هیدروکلراید قرص خوراکی 500 mg )
متفورمین 500میلی گرم(متفورمین هیدروکلراید قرص خوراکی 500 mg )
METFORMIN 500MG
METFORMIN HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 500 mg
داروسازی ریحانه اصفهان
TABLET
ORAL
الدورازایم(لارونیداز محلول تزریقی تزریقی 0.58 mg/1mL 5)
الدورازایم(لارونیداز محلول تزریقی تزریقی 0.58 mg/1mL 5)
ALDURAZYME 100 IU
LARONIDASE INJECTION PARENTERAL 0.58 mg/1mL 5MILLILITER
تجارت گستر آرمد
INJECTION
PARENTERAL
قرص جوشان فسفات ساندوز 500 میلی گرم(سدیم فسفات قرص جوشان خوراکی 1936 mg/350 mg/315 mg )
قرص جوشان فسفات ساندوز 500 میلی گرم(سدیم فسفات قرص جوشان خوراکی 1936 mg/350 mg/315 mg )
PHOSPHATE SANDOZ 500 MG EFFERVESCENT TABLET
PHOSPHATE, SODIUM* TABLET, EFFERVESCENT ORAL 1936 mg/350 mg/315 mg
گسترش بازرگانی دارو پخش
TABLET, EFFERVESCENT
ORAL
لانزوفارم 30 میلی گرم(لانسوپرازول کپسول انتریک کوتد خوراکی 30 mg )
لانزوفارم 30 میلی گرم(لانسوپرازول کپسول انتریک کوتد خوراکی 30 mg )
LANSOPHARM 30 MG
LANSOPRAZOLE CAPSULE, DELAYED RELEASE ORAL 30 mg
کیش مدیفارم
CAPSULE, DELAYED RELEASE
ORAL
لانزوفارم 15 میلی گرم(لانسوپرازول کپسول انتریک کوتد خوراکی 15 mg )
لانزوفارم 15 میلی گرم(لانسوپرازول کپسول انتریک کوتد خوراکی 15 mg )
LANSOPHARM 15 MG
LANSOPRAZOLE CAPSULE, DELAYED RELEASE ORAL 15 mg
کیش مدیفارم
CAPSULE, DELAYED RELEASE
ORAL
پنتوفارم 40 میلی گرم(پنتوپرازول کپسول انتریک کوتد خوراکی 40 mg )
پنتوفارم 40 میلی گرم(پنتوپرازول کپسول انتریک کوتد خوراکی 40 mg )
PANTOPHARM 40 MG
PANTOPRAZOLE CAPSULE, DELAYED RELEASE ORAL 40 mg
کیش مدیفارم
CAPSULE, DELAYED RELEASE
ORAL
پنتوفارم 20 میلی گرم(پنتوپرازول کپسول انتریک کوتد خوراکی 20 mg )
پنتوفارم 20 میلی گرم(پنتوپرازول کپسول انتریک کوتد خوراکی 20 mg )
PANTOPHARM 20 MG
PANTOPRAZOLE CAPSULE, DELAYED RELEASE ORAL 20 mg
کیش مدیفارم
CAPSULE, DELAYED RELEASE
ORAL
بنزیلاژین 0/15 درصد-120 میلی لیتر(بنزیدامین هیدروکلراید دهانشویه جهت شستشو 0.15 % 120)
بنزیلاژین 0/15 درصد-120 میلی لیتر(بنزیدامین هیدروکلراید دهانشویه جهت شستشو 0.15 % 120)
BENZYLAGINE 0.15%-120ML
BENZYDAMINE HYDROCHLORIDE MOUTHWASH IRRIGATION 0.15 % 120MILLILITER
داروسازی اکسیر
MOUTHWASH
IRRIGATION
فسفات ساندوز قرص 500 میلی گرم(فسفات،پتاسیم مونوبازیک قرص خوراکی 500 mg )
فسفات ساندوز قرص 500 میلی گرم(فسفات،پتاسیم مونوبازیک قرص خوراکی 500 mg )
PHOSPHATE SANDOZ TABLET 500 MG
Phosphate Potassium Monobasic TABLET ORAL 500 mg
ابیان فارمد
TABLET
ORAL
متفورمین هگزال 500 میلی گرم(متفورمین هیدروکلراید قرص خوراکی 500 mg )
متفورمین هگزال 500 میلی گرم(متفورمین هیدروکلراید قرص خوراکی 500 mg )
METFORMIN HEXAL 500MG
METFORMIN HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 500 mg
داروسازی بهستان
TABLET
ORAL
متفورمین هگزال 1000 میلی گرم(متفورمین هیدروکلراید قرص خوراکی 1000 mg )
متفورمین هگزال 1000 میلی گرم(متفورمین هیدروکلراید قرص خوراکی 1000 mg )
METFORMIN HEXAL 1000 MG
METFORMIN HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 1000 mg
داروسازی بهستان
TABLET
ORAL
ژل آندراکتیم ( آندروستانولون) 2/5 درصد(آندروستانولون ژل موضعی 2.5 % )
ژل آندراکتیم ( آندروستانولون) 2/5 درصد(آندروستانولون ژل موضعی 2.5 % )
ANDRACTIM ( ANDROSTANOLONE) 2.5% GEL
ANDROSTANOLONE GEL TOPICAL 2.5 %
گسترش بازرگانی دارو پخش
GEL
TOPICAL
فسفات ساندوز(سدیم فسفات قرص جوشان خوراکی 1936 mg/350 mg/315 mg )
فسفات ساندوز(سدیم فسفات قرص جوشان خوراکی 1936 mg/350 mg/315 mg )
PHOSPHATE SANDOZ
PHOSPHATE, SODIUM* TABLET, EFFERVESCENT ORAL 1936 mg/350 mg/315 mg
یاسین داروی فارس
TABLET, EFFERVESCENT
ORAL
انسولین گلارژین(انسولین گلارژین محلول تزریقی تزریقی 100 [iU]/1mL 3)
انسولین گلارژین(انسولین گلارژین محلول تزریقی تزریقی 100 [iU]/1mL 3)
INSULIN GLARGIN
INSULIN GLARGINE INJECTION PARENTERAL 100 [iU]/1mL 3MILLILITER
شفا یاب گستر
INJECTION
PARENTERAL
واریو-مت پیوسته رهش 500 میلی گرم(متفورمین هیدروکلراید قرص خوراکی 500 mg )
واریو-مت پیوسته رهش 500 میلی گرم(متفورمین هیدروکلراید قرص خوراکی 500 mg )
VARIO-MET ER 500 MG
METFORMIN HYDROCHLORIDE TABLET ORAL 500 mg
واریان فارمد
TABLET
ORAL
واریومت پیوسته رهش 1000 میلی گرم(متفورمین هیدروکلراید قرص پیوسته رهش خوراکی 1000 mg )
واریومت پیوسته رهش 1000 میلی گرم(متفورمین هیدروکلراید قرص پیوسته رهش خوراکی 1000 mg )
VARIOMET ER 1000 MG
METFORMIN HYDROCHLORIDE TABLET, EXTENDED RELEASE ORAL 1000 mg
واریان فارمد
TABLET, EXTENDED RELEASE
ORAL
امپاتوس 25 میلی گرم(امپاگلیفلوزین قرص خوراکی 25 mg )
امپاتوس 25 میلی گرم(امپاگلیفلوزین قرص خوراکی 25 mg )
EMPATUS 25 MG
EMPAGLIFLOZIN TABLET ORAL 25 mg
پارس دارو
TABLET
ORAL
امپاتوس 10 میلی گرم(امپاگلیفلوزین قرص خوراکی 10 mg )
امپاتوس 10 میلی گرم(امپاگلیفلوزین قرص خوراکی 10 mg )
EMPATUS 10 MG
EMPAGLIFLOZIN TABLET ORAL 10 mg
پارس دارو
TABLET
ORAL
اندانسترون 4 میلی گرم در 5 میلی لیتر -60 میلی لیتری(اندانسترون محلول خوراکی 4 mg/5mL 60)
اندانسترون 4 میلی گرم در 5 میلی لیتر -60 میلی لیتری(اندانسترون محلول خوراکی 4 mg/5mL 60)
ONDANSETRON 4 MG/5 ML-60 ML
ONDANSETRON SOLUTION ORAL 4 mg/5mL 60MILLILITER
کارخانجات دارو پخش
SOLUTION
ORAL
1 2 3 4 5

راهنمای خرید داروخانه آنلاین

نمایش بیشتر پنهان نمودن

اطلاعات دارویی

!خودمراقبتی به‌جای مصرف خودسرانه دارو

خوددرمانی در کشور ما به یک فرهنگ تبدیل شده و کمتر کسی برای بیماری‌های ساده به پزشک مراجعه می‌کند.

سایت درمان با قرار دادن اطلاعات دارویی سعی بر آشنا کردن عموم با تاثیرات مضرات دارو ها و نیز تاثیر داروها بر هم دارد.

هر چند بیشتر افرادی که خودسرانه دارو مصرف می‌کنند، آگاهی اولیه‌ای از داروی مصرفی دارند ولی این آگاهی به حدی نیست که به استفاده صحیح از دارو و پیشگیری از تداخلات دارویی و نیز عوارض نامطلوب آن منجر شود. به عنوان مثال برخی داروها اثر یکدیگر را خنثی کرده و گاهی ضد هم عمل می‌کنند. مثلا در فردی که به بیماری فشار خون بالا و بیماری ریوی مبتلاست، مصرف داروی کاهش‌دهنده فشار خون، بیماری ریوی را تشدید می‌کند. همچنین داروهای کورتونی که برای درمان بیماری مزمن انسدادی ریوی تجویز می‌شود، قند خون را افزایش می‌دهد و برای دیابتی‌های مبتلا به این بیماری مضر است. همچنین عملکرد دارو در بدن افراد مختلف متفاوت است و دارو برای هر فردی باید به طور اختصاصی تجویز ‌شود. بنابراین هرگز داروی خود را با کسی شریک نشوید و از داروی افراد دیگر استفاده نکنید چون ممکن است عوارض مرگباری داشته باشد.

خیلی‌ها فکر می‌کنند مصرف بی‌رویه ویتامین‌ها مشکلی ایجاد نخواهد کرد به همین دلیل با مراجعه به داروخانه درخواست انواع ویتامین و مکمل می‌کنند در حالی که مصرف بیش از حد ویتامین‌های محلول در چربی به طور قطع برای سلامت آنها ضرر دارد و فقط مقدار اضافه ویتامین‌های محلول در آب دفع می‌شود. به عنوان مثال، اگر ویتامین C بیش از اندازه مصرف شود، هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد. مقدار مورد نیاز بدن جذب شده و اضافه آن نیز دفع می‌شود ولی مصرف بی‌رویه و خودسرانه ویتامین‌هایی مثل A ، D، E و K که محلول در چربی هستند، می‌تواند عوارضی برای بدن ایجاد کند. همچنین مصرف بی‌رویه مکمل کلسیم بدون تجویز پزشک ممکن است به بروز سنگ کلیه منجر شود.

ین روزها درصد بالایی از فروش کالاها بستگی به معرفی آنها از طریق تبلیغات دارد به طوری که محصولات مختلف به شیوه‌های متفاوت تبلیغاتی معرفی می‌شوند. یکی از این شیوه‌ها تبلیغات از طریق ماهواره‌هاست که به حوزه داروها هم سرایت کرده و هر روز شاهد تبلیغات متنوعی درباره فلان قرص درمان آرتروز، فلان شربت برای از بین بردن زخم معده یا مثلا کرم عصاره پای چپ مورچه برای درمان آکنه در این رسانه‌ها هستیم. لطفا ساده نباشید، گول تبلیغات را نخورید و به کسانی که همه چیزی که از آنها می‌دانید دو شماره موبایل غیرمعتبر و ارزانقیمت است، اعتماد نکنید و این جمله را به خاطر بسپارید که «اگر چیزی بهتر از آن بود که باورکردنی باشد پس آن را باور نکنید».

نظرات کاربران

Posted on by Sajjad Moradi - 2 comments

داروخانه آنلاین دارو و درمان با ارائه بروز اطلاعات دارویی و توصیه ها و مقالات بروز سعی در بالا بردن اطلاعات عمومی جامعه زیر نظر داروسازان،پزشکان و اساتید این رشته طبق آیین نامه ها و دستورالعمل های با رعایت اصول و قوانین وزارت بهداشت و درمان را دارد

هدف ما ارایه محصولات دارای مجوز فروش و ارسال به سراسر کشور طبق قوانین مراجع ذیربط می باشد

سامانه ثبت شکایات
شماره موبایل
ایمیل
دانلود اپلیکیشن درمان

با نصب اپلیکیشن درمان میتوانید ارتباط مستقیم آنلاین با ادمین برقرار نمایید

دانلود اپلیکیشن درمان

فروشگاه حراجی آنلاینفروشگاه حراجی آنلاین